Giriş Sanat tarihi araştırmasında her sanatkâr sanatlarıyla birlikte belirli bir çağa kategorize edilir. Alman sanatkâr LISNOIR'da bu mümkün değildir. LISNOIR “Sanat sınır tanımaz” felsefesiyle eserlerinde yaratıcılığı ve çeşitliliği yansıtıyor. Faaliyet alanı ressamlık, heykeltraşlık ve fotoğrafcılığın yanında yerleştirme sanatını da içeriyor. Var olan tasarımlardan aynısını yapmaktan daha çok eserleri kombine ederek ve yeni yorumlayarak kendine özgü stilini yaratıyor. Tasarım olanağın çeşitliliğine rağmen LISNOIR son derece mükemmeliğe odaklanıyor ve bir teknik üzerine yoğunlaşmayı reddediyor. Yaratıcılığın ve yenilenmenin belli bir araca bağlı olmadığından, kendi yaratıcılığında da sınır tanımıyor. Sanatkâr yabancı kökenli stajerlerle ve meslektaşlarıyla işbirliği yaparak, politik, dini ve sosyo-kültürel konulara değinmeden bariyerleri kaldırmaya odaklanıyor. Aynı zamanda sanatını okul projeleri kapsamında gençlere tanıtıyor. Kendisiyle her zaman iletişim kurulabilir olmasına özen gösteriyor. Atölyesinin kapısı daima ziyaretcilere açıktır. Böylelikle eserlerindeki güzelliği de yansıtan sıcak bir atmosfer oluşuyor. LISNOIR piyasa odaklı rekabet düşünceleri reddedip, tüm yaratıcı fikirlerin birlikte özgürce ve barış içinde olması için çabalıyor.